TBO 100 anys       Sortir   

           

 

En complir-se 100 anys de l'aparició del TBO la galeria SICORIS ofereix una mostra de dibuixos originals que van servir per confegir les pàgines de la publicació. La mostra és de més de 200 originals i representa tant els principals dibuixants com els principals personatges de la revista. Tanmateix no arriba a cobrir totalment ni uns ni altres ja que la llarga vida del TBO va fer que uns i altres fossin molt nombrosos,

A més, es presenten un seguit de números històrics i altre material associat a la publicació.

 

   Breu història del TBO>>>        Coses de tebeo>>>

 

Obra original exposada >>>