Sabatés                                                                   Sortir

Els veïns del principal i altres historietes 

La família més popular de les historietes és, segurament, la Familia Ulises publicada durant molts anys al TBO i dibuixada per Benejam  (i després de la seva mort per Blanco). Segurament, l'èxit d'aquesta secció va promoure l'aparició de grups familiars més o menys semblants a diverses revistes d'historietes de l'època i posteriors. En Ramon Sabatés va dibuixar durant un temps una família comparable a la d'en Benejam, amb gos i tot i amb l'unic canvi d'un avi per una àvia. Sota el titol "Els veïns del principal", la historieta feia circular el diversos personatges en episodis més o menys agitats encara que el protagonisme principal acostumava a recaure en el "pater familia". Com correspon a una època posterior i a unes revistes que encetaven noves línies d'humor, els veïns del principal tenen un  comportament més gamberro que el que protagonitzaren els Ulises, amb algunes especials sortides de to de l'avi.

A part d'aquesta família, recordem altres historietes com van ser "Mari Ángeles y Pachín", "Poco éxito", "I.F.-2 enviado especial" y diverses d'acció en la línia del còmic policiac.

 

 

 

 

Obra exposada: Tots els originals són executats a tinta xinesa sobre paper.