Sabatés                                                                   Sortir

Els altres inventors 

El profesor Franz de Copenhague és seguramente el savi més famós que va va publicar el seus invents a les págines del TBO i de qualsevol altra publicació de l'època però no va ser l´únic. El  món de les historietes no és diferent de molts altres aspectes de la vida i, quan algun model té èxit, apareixen clònics i imitadors a vegades de la mà del mateix creador. Això ha passat amb "La Família Ulises" que va generar altres grups familiars més o menys semblants, amb "El Capitán Trueno" que feu néixer "El Jabato" amb el mateix dibuixant i guionista i amb molts altres personatges.

Els professors-inventos-savis-distrets són uns dels subjectes més proclius a la generació de personatges còmics i d'historieta. L'èxit de la secció "Los grandes nventos de TBO" segurament va fer que Sabatés projectés i dibuixès altres seccions on el protagonisme requeia en un savi inventor. Els més destacats van ser "El Professor Litines", "El Profesor Pierre Dos", o "El Profesor Cebollín", encara que també dibuixà moltes altres historietes on el protagonista responia a un "Professor" genèric sense cap nom concret.

Un altre tret que diferenciava clarament aquests altres professors del professor Franz de Copenhague era que els professors Litiones o Cebollin i tots els seus col·legues protagonitzaven veritables historietes on el protagonisme era del personatge i no del invent. El Professor Franz no actuava a la secció de "Grandes Inventos de TBO" sinó que tenia una presència més aviat "deus ex machina" amb la seva caràtula presidint la secció. En canvi en aquestes altres seccions no hi apareixen "invents" detalladament descrits ni dibuixants i només són el pretext per a que rodi la historieta i s'esbatussin els personatges, a vegades amb la participació del mateix Sabatés autocaricaturitzat.

Obra exposada: Tots els originals són executats a tinta xinesa sobre paper.