Xavier Gosé                                                                   Sortir   

Obra exposada

L'exposició aplega una cinquantena d'originals tant apunts a llàpis i a tinta com obres definitives a tinta,  gouche i aquarel·la, moltes d'elles publicades i que reflexen els diferents interessos de l'autor. Des d'obres de denúncia social com l'original "La desnaturalizació de l'aigua per la llet" per publicar a doble pàgina de l'Assiette au beurre dedicat a les fraudulències en el comerç de la llet que afectaven la societat d'aleshores fins als originals de les magnífiques portades de revistes com "Els quatre gats", "Le Frou-frou" o "Les Annales".