Calsina                                                                   Sortir   

La simbologia de la mort

L'Edgar Allan Poe era un escriptor de terror i misteri. Per tant no hi podia faltar als seus relats la presència de la mort. I en Ramon Calsina era un dibuixant que des dels seus principis va mostrar una certa propensió a caminar pel costat fosc de les representacions artístiques. Per tant no fa gens estrany que la simbologia associada a la mort sigui dibuixada d'una manera esplícita i sense vels. Tanmateix, en Calsina torna sorprendre a qui no el conegui prou. La seva visió de la mort és, sovint, més tendra i reposada que la de la vida. En Calsina és un dibuixant intrigant però no tètric. Les seves escenes de cementiris tenen una component romàntica innegable i la pau que irradien és notable. Segurament, en aquesta interpretació, hi tenen molt a veure les creences personals del dibuixant però és des de tot punt de vista notable que una persona que va patir una guerra en la seva joventut i que, per tant, va presenciar la mort de ben a prop, en mantingui una mirada serena i així ens la transmeti.