Calsina                                                                   Sortir   

La violència dibuixada

Una de les temàtiques que la pràctica de l'art ha arraconat el darrer segle ha estat la representació de la violència física. En ple romànic i gòtic, les escenes de martiris i de batalles eren freqüents ens les representacions pictòriques. També en e renaixement el barroc, aquestes escenes eren freqüents en les obres artístiques. En el cas d'en Calsina, les representacions no són discretes. Es podria dir que tenen un caire exemplaritzant com podia tenir la iconografia romànica. Tanmateix i com també passava en el romànic, la representació de les agressions físiques està d'alguna manera escenificada fredament. El dibuixant li permet a qui mira el dibuix un distanciament que el converteix en espectador i no en partícip de la facècia. L'acte violent recupera carta de naturalesa artística si es vol amb la  mateixa innocència o amb la mateixa perversitat amb la que els llops es mengen les àvies de les caputxetes vermelles o amb la que els dracs maten les donzelles en les rondalles infantils de tot el Món.