Calsina                                                                   Sortir   

Personatges exòtics i fantàstics

 

Quan li cal il·lustrar personatges allunyats de la quotidianitat temporal o espacial,  personatges exòtics o personatges del tot fantàstics, en Ramon Calsina adopta l'estratègia de presentar-los de la manera més prosaica possible. Els seus pirates o guerrers d'altres èpoques no tenen cap aurèola heroica ni adopten postures estèticament depurades. Ans al contrari, molts d'aquests personatges semblen no voler ser estranys i passar desapercebuts per les mirades. Els deus dimoniets o els seus follets tenen l'aire de poder seure al teu costat a la taula del bar del poble o del barri. També evita expressament la munificència corpòria d'aquests sers tant per la seva grandària que és perfectament "normal" com per la manca de característiques que els facin especialment extraordinaris. Aquesta "normalitat" continua amb els escenaris on es situen els personatges. També en aquest cas, hi ha una renúncia als rerafons arquitectònics d'alta volada o a les manifestacions còsmiques exagerades. Més aviat els personatges habiten en cases humils o en camps de conreu sota un Sol clement. Més aviat és com si fossin en un pessebre, com si ells mateixos també fossin dimoniets, pirates o follets de pessebre.