Calsina                                                                   Sortir   

La Ciència com a lectura del Cosmos

Edgar Allan Poe va ser un precursor del relat detectivesc que al caps d'uns anys arribaria al zenit amb la figura de Connan Doyle. Probablement si la vida d'Allan Poe no hagués estat tant curta ambdos autors s'haurien intercanviat influències. En ple segle XIX, la ciència era una disciplina consolidada que es veia prou valenta tant per a la cura de malalties com per explicar l'origen de la humanitat o l'evolució de l'Univers. Sense oblidar, a més, la base científica i tecnològica que havia impulsat l'anomenada "revolució industrial"  que va ser intensíssima al món anglosaxó. Per això, en els relats d'Allan Poe hi apareixen relacions que se'n deriven. I, en conseqüència, en  Calsina ens aporta les seves visions tant d'una cosmologia particular com d'un maquinisme introduït en la vida quotidiana sense oblidar la presència d'estris elèctrics, o d'aparells de laboratori com alambins i retortes. Potser la seva experiència en el taller de vidrier de la seva joventut també l'ajudà retratar millor un món menestral i tecnològic. Una altra característica constant d'en Calsina que es repeteix aquí és la capacitat per crear escenaris irreals o surrealistes a partir d'objectes perfectament reals i reconeixibles.