Calsina                                                                   Sortir   

Ànima animal

La representació dels animals és un dels trets que més distingeixen uns artistes d'altres. Des dels que pràcticament ignoren la seva existència fins els que en fan una subjecte principal de la seva obra. Dins de l'àmplia varietat de tractaments, una de les variables és el major o menor grau d'humanització amb que se'ls representa. En Calsina és lluny de la visió "Disney" dels animals però tampoc es pot dir que en sigui un representant realista. En la literatura, el protagonisme animal és important i es concentra en aquelles espècies que des de l'antigor han participat del simbolisme de les forces màgiques de la natura. Nogensmenys, en aquestes il·lustracions d'en Calsina, els gats, els coloms i els corbs hi tenen un paper destacat però també són remarcables les representacions dels simis que mostren una ànima perillosament pròxima a la humana. Potser és aquesta la característica comuna als dibuixos calsinians: la proximitat humana. Els seus animals estan lligats a l'ambient o a l'activitat humans i fins els casos de sers monstruosos, semblen més dins d'un hort civilitzat que en una natura feréstega.