Bernal                                                                   Sortir

Temàtica Medievalista

El Capità Trueno el fan néixer el 1169 en ple s. XII. Per tant l'ambientació de les aventures és absolutament medieval, sense tenir el compte els anacronismes que esquitxen no tant la història com l'escenografia.

Els vestits dels personatges, les cavalleries i els carruatges, els castells, les cases, els ponts i altres edificacions, les tècniques constructives, les armes i l'utillatge tant laboral com militar, etcètera, són reflex del que es coneix que eren en la realitat.

Més enllà dels objectes físics dibuixables, respiren també medievalitat l'organització social que es reflecteix a les aventures (el mateix capità és fill d'un senyor feudal). i també són medievals els costums i relacions entre els personatges, el paper de la Església i les epidèmies i malures que afecten la població. Malgrat tot, i aquest és un punt fort de les aventures, sempre hi traspua una certa rebel·lia dels protagonistes contra els arquetips sobretot si són injustos. Destaquen especialment la relació de parella gens convencional entre el Capità i Sigrid i també la renúncia del mateix Capità als drets feudals que li corresponien per herència.

La inserció de les aventures en el món d'aquells època es completa amb l'aparició de personatges històrics reals com el mateix Ricard I d'Anglaterra o Saladí amb els quals, l'heroi de les aventures hi estableix amistat o hi tracta directament.

Obra exposada: Tots els originals són tècniques mixtes sobre paper de 45 cm x 35 cm de mida.

En el polo norte

El pintoresco Zorrini

El zorro blanco

¡Cercados!

La victoria de Sarjoli

El gran duque Boris

La furia de "Diamante"

El castillo de Tintagel

El cáliz de plata

El caballero negro

Lucha entre los hielos

A traición

El rescate del tesoro