Bernal                                                                   Sortir

Capitán Trueno - Ésers fantàstics

Les aventures del Capitán Trueno són de naturalesa verista dins de la fantasia que comporta el gènere. O sigui, tant les accions que s'hi desenvolupen com els sers vius que les protagonitzen compleixen les lleis físiques naturals. Per tant, els sers de naturalesa no realista, no deixen de comportar-se dins dels paràmetres de la realitat. Tenen una força, una anatomia  i uns órgans sensorials que podem correlacionar amb els nostres. La imaginació hi és però no desborda cap a sers abstractes, indetectables o inintel·ligibles. En els dibuixos d'aquests sers, hi reconeixem cares amb ulls i braços amb mans, pels, plomes i escates.

Alguns sers responen a humans transformats per màscares o disfresses. Altres són sers de la mitologia popular com el ieti de l'Himalaia. I altres són sers híbrids entre humans i animals o animals amb comportaments i anatomies humanitzades.  En tots ells, el dibuix d'en Bernal s'hi aplica amb el mateix rigor que en les anatomies humanes o animals més convencionals.

Obra exposada: Tots els originals són tècniques mixtes sobre paper de 45 cm x 35 cm de mida.

 

Tampir el pirata

¡Derribados!

La máscara metálica

Lucha de titanes

¡Las artes de Munstrongh!

La cueva de la muerte