Benejam                                                                    Sortir

Altres dibuixos 

En Marí Benejam fou un dels pilars del TBO no tant sols des del punt de vista ideològic i inspirador sinó també des del punt de vista logístic i de la feina quotidiana. com a tal, dibuixà una gran quantitat d'historietes i acudits que omplíen des de pàgines senceres fins a columnes i "racons" de pàgina. En totes aquestes vinyetes , en Benejam prodigà un  dibuix net i rodó de línies, amb ninots d'unes faccions expresives sense arribar a l'exageració.

 

Gairebé mai les seves historietes es situen en èpoques o paisos allunyats de la societat que Benejam coneixia. No hi ha, per exemple, historietes de romans antics, vikings, indis de nordamèrica o xinesos, cultures amb imatges que sempre han resultat molt atractives per al còmic d'evasió. Les concessions a les historietes africanistes tenen la visió particular que podia tenir un senyor de Barcelona d'aleshores, plenes de tòpics i desinformació però també sense cap imatge d'heroïsmes i belicositat. Les seves historietes no són heroiques, ni extremadament sarcàstiques. Els seus acudits són diriem familiars, perfectament intel·ligibles pels seus lectors.

 

Els seus personatges són facilment identificables com a reflexos de la societat del seu temps, amb la indumentària, els costums, les virtuts i els defectes propis de la societat que l'envoltava. Per això el TBO és més que una revista infanti, és gairebé una crònica dibuixada de la societat en la que Benejam i els altres autors van viure.

 

 

 

Dibuixos exposats: